Elsa Molla autor

autor:
Elsa Molla
Publikuar nga:
3 Artikuj

Artikujt e autorit

  • Rregullat më të rëndësishme të terapisë në shtëpi dhe ushtrimet fizike të dobishme për të përmirësuar fuqinë mashkullore. Rekomandimet e specialistëve dhe mjetet juridike popullore efektive.
    12 Janar 2022
  • Ushqimi dhe pijet mund të ndihmojnë ndjeshëm në rritjen e fuqisë tek meshkujt. Cilat ushqime janë të dëmshme dhe të mira për forcën mashkullore? Lexoni informacionin e dobishëm në artikull.
    26 Nëntori 2021
  • Tek burrat në moshën 40 vjeç, arsyeja kryesore dhe e dukshme për një rënie të fuqisë është një nivel i ulët i gjakut i hormonit të sistemit riprodhues - testosteronit. Si të rritet niveli i tij dhe të rritet fuqia? Zbulojeni në artikull.
    4 Shtator 2021